Om CT-klinikken Undersøgelser Priser Nyheder Kontakt Kvalitet og Patientsikkerhed  
Kvalitet og patientsikkerhed   Patientrettigheder Erstatning Ris og Ros    
 
Ny side 1
Hall

Patientrettigheder


Som patient i sundhedsvæsenet har du rettigheder. Se www.sundhed.dk.

Utilsigtede hændelser

Mange mennesker er hver dag i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt, men nogle gange sker der desværre utilsigtede hændelser eller fejl. For at vi kan lære af disse og undgå dem i fremtiden, har du som patient eller pårørende mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database. Læs mere på www.dpsd.dk

Klager

CT-Klinikkens mål er at du som det vigtigste får foretaget en højkvalitets skanning som beskrives af specialister. Desuden også at du er tilfreds og tryg ved selve skanningen.

Vi gør det bedste for at opnå dette mål. Hvis du oplever, at vi alligevel ikke lever op til målet eller dine forventninger vil vi være taknemmelig for en tilbagemelding. Du kan bruge vores Ris og Ros funktion eller ringe på telefon 8880 2660.

Ønsker du at klage til Patientombuddet over den faglige behandling eller tilsidesættelse af dine patientrettigheder, hjælper vi dig gerne med dette. Du kan også selv henvende dig til patientombuddet. Læs mere på Patientombuddets hjemmeside www.patientombuddet.dk

Henvisning fra din praktiserende
Henvisning fra din praktiserende læge
For at bestille en CT-skanning skal du have henvisning fra din praktiserende læge.

Formular til fremsen-
delse af henvisning

Info om røntgenstråling til henvisende læger

Krav til læger der henviser til CT undersøgelser

 

Ny side 1
Nyheder

Nye parkeringsforhold ved CT Klinikken
P-billet skal købes i automaten.

 

   Science Center Skejby    Brendstrupgårdsvej 21 A, st.   8200 Århus N    info@ctklinikken.dk    Telefon 8880 2660


Layout: lingomedia.dk