Håndtering af personoplysninger / GDPR

 

Vi har styr på dine data!

Den 25 maj 2018 trådte den nye persondatapolitik – også kendt som GDPR – i kraft. Persondatapolitikken er lavet i overensstemmelse med Europaparlamentet og Rådets forordning (EU) i forbindelse med behandling af personoplysninger og om udveksling af disse. Læs mere i det følgende om hvilke tiltag CT-klinikken har gjort, for at beskytte vores patienters personlige oplysninger.

Vil du læse en dybdegående beskrivelse af CT-klinikkens persondatapolitik, klik her PDF.

Hvad gør CT-klinikken specifikt?

CT-klinikken behandler naturligvis personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Det indebærer bl.a., at vi kun behandler personoplysninger til lovlige, rimelige og legitime formål som kan dokumenteres. Vi behandler udelukkende personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag.

CT-klinikken indsamler, opbevarer og behandler kun personoplysninger der er nødvendige i relation til det angivne formål. Det betyder, at vi aktivt begrænser indsamlingen og behandlingen af personoplysninger, så det kun behandles i henhold til det nødvendige. Derudover sikrer vi, at personoplysningerne ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen.

Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige for det angivne formål, sikrer vi, at de enten slettes eller anonymiseres, så det ikke længere er muligt at identificere en person ud fra oplysningerne.

Har du spørgsmål til CT-klinikkens behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Pia Baasch Madsen

e-mail: pb@ctklinikken.dk

Tlf. 8880 2660

Ctklinikken