Klager og erstatning

Hvis du som patient vil klage over den behandling, du har modtaget, eller over brud på patientrettighederne, kan du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed, der henvises til: stps.dk

Du er som patient omfattet af en offentlig erstatningsordning kaldet Patienterstatningen. Ordningen dækker hvis du kommer til skade i forbindelse med undersøgelse/behandling på offentligt hospital, et privat hospital/klinik, hos egen læge eller speciallæge. Ordningen dækker også lægemiddelskader.

Der henvises til Patienterstatningens hjemmeside: pebl.dk

Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til ansøgning, kan du kontakte personalet på CT-Klinikken.

Ctklinikken