Utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse kan defineres som en patients eller/og pårørendes oplevelse af, at noget ikke er forløbet som forventet.
Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt.

Men nogle gange sker der utilsigtede hændelser eller fejl, hvor en patient bliver skadet eller udsat for risiko for skade. For at vi alle kan lære af disse og undgå dem i fremtiden, har du eller dine pårørende mulighed for at indberette utilsigtede hændelser via dette link:

 

Ctklinikken