Kvalitet og resultat

CT-klinikken har stor fokus på kvalitet i CT-diagnostik samt patientforløbet. Kvaliteten og patienttilfredsheden overvåges systematisk og vi arbejder kontinuertlig med kvalitetsforbedringer. Dette betyder, at alle medarbejdere arbejder med samme høje faglighed og service.

Patienttilfredshed:

Din mening som patient er vigtig for os. Har du været til en CT-skanning og har lyst til at fortælles os om din oplevelse, hører vi gerne fra dig.

Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 8880 2660 og fortælle om dine oplevelser.

CT-Klinikken laver årlige patienttilfredshedsundersøgelser ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse, hvor

30 patienter inddrages. Undersøgelsen medvirker til en konstant forbedring af kvaliteten af vores arbejde på CT-klinikken.

Alle private klinikker og hospitaler i Danmark vurderes løbende af følgende offentlige instanser:

Sundhedsstyrelsen, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) og Arbejdstilsynet. CT-klinikken er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som betyder, at klinikken lever op til de nationale krav for kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. Hvert 3. år skal alle privat klinikker i Danmark akkrediteres.

Vi har været gennem processen 3 gange, og vi er stolte over af, at vi alle gange er blevet vurderet til højeste status, som hedder “AKKREDITERET”.

Surveyteamets sammenfattende konklusion lød således:

  • Der er arbejdet stringent med DDKM siden sidste survey.
  • Der er stor fokus på kvaliteten i undersøgelserne, det være sig både billedkvalitet og beskrivelsernes kvalitet.
  • Der er sat mål og der måles og handles på resultaterne.
  • Der er stor fokus på patientsikkerhed og patienttilfredshed.
  • Personalet er velinformeret og engageret, og der udvises stor service overfor patienterne.
  • Surveyet er gennemgået med flot resultat.

Akkrediteringsnævnets afgørelse af CT-Klinikken, juni 2021 kan ses her:  certifikat

Den Danske Kvalitetsmodel er et kvalitetssystem for sundhedsvæsnet i Danmark. Hvis du har lyst til at læse mere om det danske kvalitetssystem, kan du klikke her.

Ctklinikken