Patientrettigheder

Som patient i det danske sundhedsvæsen har du nogle rettigheder. Det gælder både inden undersøgelse/behandling, f.eks i forhold til ventetid og muligheden for frit sygehusvalg, og hvis der sker en fejl under undersøgelse/behandling, eller du ønsker at klage.

Der findes regler om forholdet mellem patient og behandler (sundhedsperson). De fleste af disse regler er samlet i Sundhedsloven.
Sundhedslovens regler om patienters retsstilling gælder i alle de tilfælde, hvor man som patient kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Alle autoriserede personer, der er beskæftiget med sundhedsfaglige opgaver, er omfattet af loven.

Lovens mål er bl.a. at sikre respekten for patientens værdighed, integritet og selvbestemmelsesret. Den skal også styrke tilliden og fortroligheden mellem patient og sundhed

Ctklinikken